Flomsonedata fra NVE. Viser hvilke områder som blir oversvømt ved en evt flom. Kun de mest flomutsatte områdene er kartlagt. Laget av TV 2/Anders G. Eriksen